Тест: діти чи визнані художники?

Наскільки добре ви розбираєтесь в мистецтві?
Відгадайте де дитячий малюнок, а де картина відомого художника!